Nu får Boden God Assistans

Ann-Marie Mimmi Stolberg & Siv Hjort Lindstedt

Den 1 december öppnar assistansföretaget God Assistans kontor i Boden. Boden Gratistidning träffar Ann-Marie (Mimmi) Stolberg och Siv Hjort Lindstedt för att få veta mer om företaget och dess verksamhet.

Det är en glad och uppsluppen stämning på det spartanskt inredda kontoret i centrala Boden. Mimmi och Siv håller just på att ordna med datorn inför den kommande verksamheten. Vi slå oss ner bland sladdar och burkar för att prata om God Assistans, verksamheten, LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) och mycket annat.

Mimmi, som egentligen heter Ann-Marie, börjar med att berätta om God Assistans I Sverige AB.

– Företaget grundades 2012 av Mikael Nordmark som har sonen Hugo, vilken föddes med en allvarlig medfödd missbildning av hjärnan. Hugo har personlig assistans och det är ur den erfarenheten som idén till God Assistans föddes. VD i företaget är Mikaels barndomsvän från uppväxten i Malmberget; Martin Wilén, och tillsammans äger de God Assistans.

Mimmi är anställd som jurist och verksamhetschef i norr. Nu har hon, tillsammans med Mikael och Martin, bildat dotterbolaget God Assistans i Norr AB och i morgon torsdag, den 1 december, startar man alltså verksamhet i Boden. Förutom Boden har man kontor i Umeå, Skellefteå, Piteå och till våren i Gällivare.

Både Mimmi och Siv har jobbat åt Frösunda Omsorg tidigare. Mimmi som chefsjurist och regionchef, Siv som verksamhetschef. Mimmi har dessutom blivit utsedd till en av Sveriges främsta unga ledare. Båda har egna erfarenheter av personlig assistans inom sina respektive familjer, något som båda ser som en styrka.

I Boden är det alltså Siv som blir kundansvarig med ett upptagningsområde som sträcker sig från Fyrkanten ända upp till Kiruna. Hon har stor erfarenhet inom området, då hon jobbat inom socialtjänsten i närmare 30 år som bland annat LSS-handläggare, enhetschef och verksamhetschef inom äldreomsorgen. Hon berättar att det känns bra att få slippa jobba med administrativa uppgifter och istället kunna ägna sig åt kärnverksamheten och dessutom i ett mindre företag.

Siv berättar att behovet av medarbetare är stort och det gäller att hitta de som trivs att jobba med människor och som också har ett stort hjärta. I nuläget har God Assistans närmare 50 kunder i norr och runt 200 anställda assistenter. Bara i Boden fanns det den 1 oktober 2015 294 personer med insats enligt LSS, fördelade på kommun och privata aktörer. Siv berättar också att man inte vill jaga kunder, utan snarare bli uppsökt. Hon säger också att man vill växa långsamt och så småningom skaffa en mötesplats, centralt i markplan, som gör det lätt att träffas, både för kunder och personliga assistenter.

Avslutningsvis säger Mimmi att företagets ledord är omtanke, enkelhet och insyn. God Assistans är inte ett riskkapitalbolag och man bedriver inte hemtjänst, utan jobbar med personlig assistans enligt LSS. Man har också tillståndsplikt från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att bedriva verksamhet inom personlig assistans.

Några goda råd när du skall välja assistansbolag

Se till att du får insyn i ekonomin, möjlighet att påverka utformningen av din assistans och få ett bra avtal. Kan du få juridisk hjälp, finns det kollektivavtal, vad finns det för utbildningsmöjligheter för dig och dina assistenter? Sök information om företaget genom att kolla på Internet och sök referenser bland andra kunder och/eller i sociala medier, forum etc.

LSS i korthet

LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. Det kan vara hjälp till människor med sådana hinder, skador eller sjukdomar att man inte kan klara sig själv på egen hand. Människor som får hjälp genom LSS ska kunna leva ett liv, så likt andra människors liv som möjligt och kunna vara med i det som händer i samhället. Den som har ett funktionshinder ska själv kunna bestämma över sin hjälp och det kan till exempel vara att välja vem man vill ha som personlig assistent eller kontaktperson.

 

Text och foto: Olle Dahlquist / Feel IT!