​Mer pengar till dokumentärfilm i Norrbotten

Några av Filmpool Nords samproduktioner inom dokumentärfilm genom åren.

Sparbanken Nord och Filmpool Nord har skrivit ett samarbetsavtal för att utveckla filmverksamheten i länet. Avtalet innebär att Sparbanken Nord genom Framtidsbanken ger ett stöd på 300 000 kronor per år i tre år till Filmpool Nords verksamhet. Syftet är att möjliggöra ännu fler filminspelningar i länet och att rekrytera nya filmprojekt till regionen.

– Sparbanken Nord ser denna satsning som en naturlig och viktig del i bankens regionala utvecklingsarbete där kreativa och kulturella näringar har en given plats. Därför känns det bra att samarbeta med Filmpool Nord när det gäller att fortsätta utveckla filmverksamheten i vår region, säger bankens VD Gunnar Eikeland.

Filmpool Nord har valt att ”öronmärka” Framtidsbankens pengar till dokumentärfilm, en filmgenre med stort publikt intresse.

– Filmpool Nord gör samhällsnytta, något vi har gemensamt med Framtidsbanken. Det är glädjande att Sparbanken Nord ger oss förtroende och med dessa pengar ökar våra möjligheter att stärka Norrbotten, inåt såväl som utåt. Filmpool Nords ansvariga konsulent kommer att integrera detta resurstillskott inom ramen för vår ordinarie budget: högre kvalité och än större publikt intresse är vår ambition, säger Susann Jonsson, vd Filmpool Nord.

– Just nu behövs norrbottniska dokumentärfilmer och berättelser mer än någonsin, eftersom många av riksmedias lokala redaktioner i Norrbotten lagts ner. Dokumentärfilmer speglar livet i norr och ger oss en sann röst- utan att exotifiera. De nationella minoriteterna ger också ytterligare en dimension i berättelserna – vi har många berättelser som måste berättas, också om det moderna livet i Norrbotten. Det är helt fantastiskt att Sparbanken Nord vill satsa på film och profilera sig som en aktör inom film i Norrbotten, säger Katja Härkönen, konsulent Filmpool Nord.

 

Källa: Filmpool Nord

Amanda Karlsson

  • Informationssansvarig på uppdrag av Filmpool Nord
  • amanda@fpn.se
  • 070-3969549