Utvecklingsnod Sápmi viktig för det samiska näringslivet

Mattias Berglund. Bild: Hanna Sofie Utsi (cc by 4.0)

Ávki driver från 2016 till 2018 Utvecklingsnod Sápmi, som syftar till att stärka det samiska näringslivet utifrån de särskilda behov som finns idag.

Den modiga framgångssökaren, den framgångsrika företagaren eller den tveksamma idébäraren? Eller en lyckosam kombination? Oavsett var man som samisk företagare befinner sig i den egna utvecklingsfasen behöver man många gånger få goda råd och en knuff i rätt riktning.

Ávki har under snart sju år arbetat för att utveckla regionens samiska näringsliv på olika sätt och i olika konstellationer. Nu är vi inne i en otroligt spännande fas med projektet Utvecklingsnod Sápmi (Följ dem på Facebook), som pågår från 2016 till 2018.

Noden som byggs upp är en alternativ plattform för företagsfrämjande och ska väga upp för systemets bristande förmåga att stötta samiskt näringsliv, kulturella och kreativa näringar (KKN), samt kvinnors företagande.

Människa – miljö – ekonomi

Som samisk näringslivsfunktion med god erfarenhet, brett kontaktnät och större öron än mun är det kunskaper om kombinationen av människa – miljö – ekonomi som särskiljer oss från andra traditionella företagsfrämjare. Det är sådan kunskap som gör att förtroende skapas. Gemensamma ingångsvärden och samsyn behövs mellan oss som främjar företagen och entreprenörerna själva.

Ett exempel på när de insikterna har saknats är bygget av Dakota Access Pipeline, som skulle ligga i angränsning till Standing Rock Sioux heliga områden i North Dakota i USA. Den dragningen anses dessutom merdföra risker för utsläpp i Missourifloden.

Nu har Barack Obamas regering i sista stund valt att inte tillåta dragningen under floden. Det är en seger såväl för infödda amerikaner som andra urfolk; för de som brukar i stället för att förbruka jorden.

Många namnkunniga samer, såsom Sofia Jannok, har öppet visat sitt stöd och aktivt deltagit i demonstrationerna. Kanske övriga världen till slut inser att det inte är miljön och klimatet som är i otakt med människan utan människan som är i otakt med miljön och klimatet.

Utvecklingsnod Sápmi söker allierade

I vårt arbete på hemmaplan söker vi allierade. Klusterbildning och samverkan med andra gör att vi tillsammans skapar bättre förutsättningar, god lönsamhet och ett mer tolerant och förestående samhälle. Genom samverkan och dialog vet jag att vi kan nå framgång, utveckling och förbättra både samhälls- och företagsklimatet. Vad kan vi lära av varandra och vem vill hoppa på tåget?

Varför behövs då en samisk företagsfrämjare, duger inte befintliga organisationer och strukturer? Många har ställt den frågan till mig. Svaret är både enkelt och svårt; enkelt för samerna själva och svårt för utomstående.

Mina tidigare kunskaper och erfarenheter visar att både samiska näringar och kulturella och kreativa näringar kräver skräddarsydd affärsutveckling. Samerna slår fortfarande ur underläge. Även om det är över 400 år sedan staten stal samernas land och kyrkan tvångskristnade urfolket går utvecklingen långsamt framåt – i alla fall sett med samiska glasögon.

Många positiva initiativ och satsningar har gjorts – och görs fortfarande. Men vi behöver göra mer. Jag ser stor potential i många samiska företag och verksamheter. Idag blommar allt fler ut och testar sina vingar.

Många är de företagare som kämpar både med sitt dagliga arbete och planer på utveckling. För samiska företagare finns även en historisk, kulturell och samhällelig dimension som kan vara svår för utomstående att förstå. För svenskar som bara är van att se samer i färgglada dräkter eller som säljer renkött eller slöjd på en marknad finns det mycket att lära.

Men vi kan inte göra allting själv. Målen med Utvecklingsnod Sápmi är att bland annat utveckla näringsliv, skapa samarbeten och synliggöra samiska näringar.

Privilegium kan man knappast ha så länge man slår ur underläge. Därför behöver vi göra allt som går för att stärka urfolken och dess samhälls-, kultur- och näringsliv.

Om Mattias Berglund

Sedan 2005 har Mattias arbetat för att utveckla samiskt näringsliv. Efter utbildningen på Luleå Tekniska Universitet har han tillsammans med andra synliggjort samiskt näringsliv, samt skapat ett utvecklingsklimat och en framtidsanda hos både organisationer och personer. Nu arbetar han som VD för Ávki AB och är även projektledare för Utvecklingsnod Sápmi, som drivs i företagets regi. Ávki ägs av Unna tjerusj och Gällivare skogssameby.

 

Artikel: Mattias Berglund/Arctic Mirror