Invest in Norrbotten siktar på 8 miljarder

Jörgen Eriksson, vd för Invest in Norrbotten. Foto: Lennart Håkansson (cc by 4.0)

Det offentligt ägda Invest in Norrbotten AB är med i ett nytt strukturfondsprojekt, ”Fler internationella affärer till Norrbotten”. Där finns en möjlig investeringsvolym på närmare 8 miljarder kronor.

– Den internationella konkurrensen är mördande. Det är en stentuff konkurrenssituation där du måste tänka utifrån och in, det vill säga kundens behov. Det är här vi kan hjälpa till, säger Jörgen Eriksson, vd för Invest in Norrbotten.

Business Sweden har pekat ut 12 investeringsområden som intressanta för svenskt näringsliv att lyckas inom i den internationella konkurrensen. Sju av dem är aktuella för Norrbotten. De områdena är: datacenters, bioekonomi, metaller och gruvor, automation, besöksnäringen, infrastruktur och miljöteknik.

Starka kluster

I strukturfondsprojektet ”Fler internationella affärer till Norrbotten” har man inom de här områdena identifierat några starka kluster i Norrbotten: testverksamhet och bioekonomi, samt energiintensiv industri.

Inom de här områdena ska man fokusera på att underlätta vägen från affärsmöjlighet via affärserbjudande till en påbörjad säljprocess.

– Helt plötsligt sitter vi här i Norrbotten med en rätt häftig Norrbottensportfölj med affärserbjudanden. Vi har stora affärsmöjligheter men vi är inte nog bra på att paketera dem till konkurrenskraftiga affärserbjudanden, säger Jörgen Eriksson.

Siktar mot 8 miljarder

Invest in Norrbotten räknar med att det finns en potential på 7 miljarder kronor för utländska investeringar i Norrbotten (FDI, Foreign Direct Investments). Till det kommer 800 miljoner kronor i möjliga större eller mindre investeringar i företag.

De företag som kan delta i strukturfondsprojektet ska uppfylla några av kraven:

1) Bolaget eller ägaren ska ha en vilja att växa genom internationellt partnerskap via delägarskap, joint venture eller övertagande.

2) Affärsmöjligheten bedöms vara internationellt intressant (expansionsmöjligheter, marknadspotential, bra team, viss omsättning/resultat).

3) Företaget ska ha lokal förankring och en medfinansierande kommun i projektet.

Invest in Norrbotten ägs av regionen

Invest in Norrbotten AB ägs av Region Norrbotten (fd landstinget) till 75 procent och till 25 procent av de flesta av länets kommuner (Kiruna, Gällivare och Pajala är inte med). Man jobbar med Business Sweden som partner.

Invest in Norrbotten arbetar med tre ägardirektiv:

Man ska främja internationella nätverk. Man ska driva lärandeprocesser för att skapa investeringsfrämjande arbete på platser där det finns affärsmöjligheter. Man ska bedriva investeringsfrämjande arbete.

Jörgen Eriksson sammanfattar uppdraget:

– Vad är på gång inför framtiden? Hur ser de nya affärsmöjligheterna ut? Med fokus på fler internationella affärer.

Kraftsamla där möjligheterna finns

Invest in Norrbotten har i dag 4 anställda och en omsättning på 4,2 miljoner kronor.

I samarbete med kommunerna ordnar man utbildningar, träffar, seminarier och resor för att främja internationella affärer.

– Vi är en liten organisation. Vi ska kraftsamla där affärsmöjligheterna finns, det vill säga ute i kommunerna, säger Jörgen Eriksson.

 

Text: Lennart Håkansson/ArcticMirror.se (CC BY 4.0)