Piteå, Byske & Lycksele med på femstjärniga listan

SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation. Foto: Anna Hult.

Av de 13 bästa campingplatserna i Sverige ligger tre i de norra delarna: Piteå havsbad, Byske camping och Ansia resort i Lycksele.

Klassificeringen genomförs av Svensk Klassificering AB på uppdrag av SCR Svensk Camping. Att delta i klassificeringen är frivilligt och förbehållet medlemmar i SCR Svensk Camping.

    Klassificeringen visar att kvaliteten på campingplatsernas utbud bara blir bättre och bättre och det gäller inom alla de områden som bedöms.

Foto: Anna Hult.

    Det som är extra viktigt och lite av hjärtat på en campingplats är standarden på servicebyggnaderna och där har många lagt ner mycket tid, pengar och energi på att bygga nya eller renovera befintliga servicebyggnader så att de ska motsvara de förväntningar som gästerna har, säger Lars Isacson, vd SCR Svensk Camping.

Trender som märkts under de senaste åren är enligt SCR att många väljer att bygga speciella husbilstomter för det ökande antalet husbilsgäster, att ha bra tillgång till wifi på campingplatsen är viktigt och att utbudet av aktiviteter till gästerna har ökat markant.

Hans L. Olofsson. Foto: Anna Hult