Piteå kommun tar över Grans i Öjebyn

Helena Stenberg, kommunalråd Piteå, och Maria Stenberg, regionråd, Foto: Helene Markström

Piteå kommun övertar huvudmannaskapet för Grans naturbruksgymnasium i Öjebyn.

– Jag är väldigt glad att vi nått den här överenskommelsen, det är bra för Piteå och för Norrbotten, säger Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande i Piteå kommun.

Landstingsstyrelsen fattade 2015 beslut om att huvudmannaskapet för länets naturbruksskolor skulle övergå till kommunerna. 2016 tog Kalix kommun över huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet i Kalix. Nu är det Piteå kommuns tur att ta över huvudmannaskapet för Grans i Öjebyn.

– Överenskommelsen innebär att skolan kan dra nytta av de samordningsvinster som finns tack vare att kommunen redan är huvudman för andra gymnasieutbildningar, säger Helena Stenberg och fortsätter:
– Piteå kommun har goda förutsättningar att driva verksamheten på ett bra sätt.

Ett förändrat huvudmannaskap säkrar också utbildningarnas fortlevnad och är bra för näringen.
– Tillsammans med Piteå kommun tar Region Norrbotten ansvar för att utveckla de gröna näringarna. Det här ger också möjlighet till en hållbar utbildning, säger Maria Stenberg, regionråd och regionstyrelsens ordförande.

Fakta om Grans naturbruksgymnasium:
Ungefär 110 elever går naturbruksprogrammet, som är uppdelat på inriktningarna Lantbruk och Djur.
Skolan har ungefär 50 anställda.
På skolan finns också ett internat där cirka 70 elever kan bo.
Naturbruksutbildningen har bedrivits sedan år 1914.

Källa: Piteå kommun