Mediastöd även till gratistidningar

Gratistidningarna skall ha möjlighet att söka ett framtida mediestöd enligt förslag från medieutredningen.

I november lämnade utredaren Anette Novak medieutredningen till kulturministern Alice Bah Kuhnke. Flera nya aktörer föreslås kunna få presstöd, bland annat digitala- och gratismedier.

Dagens presstöd försvinner enligt förslaget, ett modernare mediestöd ska kunna gå till fler på medie-marknaden. De nya stödet föreslås träda i kraft i januari 2018 och en av viktig nyhet i utredningen var att kravet på att upplagan ska vara betald för att ett stöd ska utgå försvinner.

Ett mediestöd ska även kunna gå till gratistidningar, men minst 60 % av innehållet  ska vara nyhetsmaterial därav ska 20 % vara egenproducerat.

– Det ökar möjligheterna för oss och det är det vi har väntat på – att få större möjligheter att förstärka den lokala journalistiken, säger Per-Ola Olofsson, vd vid Svenska Civildatalogerna/Norrbotten Gratistidning i ett uttalande till SVT Norrbotten.

 

Lokala närvaron viktig

Gratistidningen i Norrbotten finns på ett flertal orter och har valt en annan väg då man satsar på att starta tidningar även på de mindre orterna. Peder Gidlund, ansvarig utgivare, menar att den lokala närvaron är viktig och man upplever en renässans för Gratistidningarna.

– Vi är ett helt Norrbottensägt bolag. Det tror jag har betydelse i en tid när allt mer resurser från de stora mediahusen centraliseras och och försvinner från länet. Vi vill göra tvärtom och satsa på den mindre orterna. Att komma ut oftare har vi haft i planeringen en längre tid och är ett önskemål från våra kunder som vi nu jobbar vidare med. Det sker en utveckling med utökade resurser inom marknad och sälj och dessutom en kraftig satsning på den lokala journalistiken, förklarar Peder Gidlund.