Kalaskalix återuppstår som Kalix Sommarfest

Publicerades den 26 jan. 2017

Ett medborgarförslag om att återinföra gamla Kalaskalix ligger till grund för utvecklingsutskottets beslut att satsa på en vecka med arrangemang under namnet Kalix Sommarfest. Vecka 29 drar sommarfestivalen igång, och det är redan nu bestämt att arrangemanget kommer att köras i minst tre år. Kalix Sommarfest är ett samarrangemang mellan Kalix kommun, företag, föreningar och organisationer.

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist har pratat med utvecklingsutskottets ordförande Jan Nilsson (S) för att få veta mer.

En arbetsgrupp håller på att tillsättas, och de tar gärna emot förslag på aktiviteter från allmänheten. Du kan redan nu lämna ditt eller dina förslag via formuläret Kalix Sommarfest 19-23 juli: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id…

Video/Youtube Kalix kommun